Bij evenement beveiliging kijken wij samen met uw organisatie waar wij beveiliging kunnen bieden aan uw evenement. Wij zullen er alles aan doen om in geval van calamiteit de beste oplossing te bieden. Onze beveiligers zijn altijd in het bezit van een geldig BHV/EHBO en Beveiliging certificaat/diploma. De werktijden van de evenementbeveiliger(s) worden altijd van tevoren vastgesteld in overleg met uw organisatie. 

WAT DOET EEN EVENEMENTBEVEILIGER?

In Nederland vinden ontzettend veel evenementen plaats. Denk hierbij aan concerten, marathons of food-events.             De evenementbeveiliger zorgt ervoor dat een evenement veilig kan plaatsvinden. Dit gebeurt meestal in teamverband. Van de evenementbeveiliger word verwacht dat hij een dienstverlenende instelling heeft, klantgericht is, doortastend is en beheerst over een sterke zelfbeheersing. De taken van een evenementbeveiliger kunnen per evenement verschillen maar zijn meestal de volgende:

  • Toezicht houden

  • Toegangscontrole 

  • Visitatie

  • Veiligheidsfouillering

  • Crowd control

  • (vervelende) Bezoekers verwijderen

  • Verlenen van eerste hulp

BEVEILIGINGSPLAN

Om een evenement veilig te kunnen laten verlopen word er van tevoren gezorgd dat de evenementbeveiliger(s) kennis van zaken hebben. Om deze reden word er voorafgaand aan het evenement een beveiligingsplan gemaakt en aan uw organisatie voorgelegd. Verder word er indien nodig een calamiteitenplan opgesteld in overleg met de brandweer en politie. De evenementenbeveiligers zijn goed getraind in het effectief controle uitoefenen en eventueel grondig fouilleren. (privaatrechtelijk fouilleren) Voor andere collegae leveren wij regelmatig tijdens grote evenementen de zogenaamde veegploeg (standby team). Dit is een groep extra getrainde beveiligers, die collectief optreden bij calamiteiten op evenementen met veel bezoekers. Op uw verzoek kunnen wij u meer informatie verschaffen omtrent deze vorm van dienstverlening

Door geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen of contact met ons op te nemen kunnen wij samen de procedure in gaan om te zoeken naar de meeste efficiënte vorm van beveiliging voor uw organisatie.